cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Gogle quest 2

KremuwaVR
Level 2

Mam problem ze sparowaniem gogli z aplikacją. Przywróciłem je do ustawień fabrycznych, pojawia się kod i mimo poprawnego wpisania w aplikacji nie można ich połączyć. Odinstalowałem aplikacje i mimo to nic nie pomaga. Czy ktoś może mi pomóc?

 

0 REPLIES 0