sokoki1998
Level 2
since a week ago
a week ago

User Statistics

  • 1 Posts
  • 0 Solutions
  • 0 Kudos given
  • 0 Kudos received

User Activity

Kế toán sẽ có rất nhiều công việc cần phải làm cuối kỳ. Ngoài ra, cần lưu ý đến các công việc sau đây để giảm thiểu những thiếu sót không đáng có như sau1. Công việc đầu tiên của Kế toán thuế cần phải làm- Kê khai và nộp thuế môn bài vào đầu năm + Th...